Wszelkie pisma, oferty oraz inne dokumenty prosimy kierować na adres:

COIRMEX
Al. Wojska Polskiego 17
21-400, Łuków

Telefon: (25) 798 34 00
Tel. kom.: 0607 448 327
Fax: (25) 798 34 00

Internet: http://www.coirmex.eu
E-mail: coirmex@poczta.onet.pl / locoxl@wp.pl

Firma działa na podstawie wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej.
Jest płatnikiem podatku do towarów i usług VAT.

 
         

COPYRIGHT © LOCO COIRMEX   |   Design by: Pavlik